Cảnh Quan Sân Vườn

Gỗ lát sân vườn B13 Đen

Gỗ lát sân vườn B13 Đen

Mã: 020726028

Giá lẻ: 125.000 đ

Gỗ lát sân vườn B13 Nâu

Gỗ lát sân vườn B13 Nâu

Mã: 020730028

Giá lẻ: 125.000 đ

Gỗ lát sân vườn B12 Đen

Gỗ lát sân vườn B12 Đen

Mã: 020726027

Giá lẻ: 85.000 đ

Gỗ lát sân vườn B12 Nâu

Gỗ lát sân vườn B12 Nâu

Mã: 020730027

Giá lẻ: 85.000 đ

Gỗ lát sân vườn B11 Đen

Gỗ lát sân vườn B11 Đen

Mã: 020726026

Giá lẻ: 50.000 đ

Gỗ lát sân vườn B11 Nâu

Gỗ lát sân vườn B11 Nâu

Mã: 020730026

Giá lẻ: 50.000 đ

Gốc tre F vàng - cụm

Gốc tre F vàng - cụm

Mã: 030928090

Giá lẻ: 1.650.000 đ

Gốc tre F xanh - cụm

Gốc tre F xanh - cụm

Mã: 030929090

Giá lẻ: 1.650.000 đ

Gốc tre G vàng- cây

Gốc tre G vàng- cây

Mã: 030928091

Giá lẻ: 45.000 đ

Gốc tre G xanh - cây

Gốc tre G xanh - cây

Mã: 030929091

Giá lẻ: 45.000 đ

Cụm Gốc cây me N

Cụm Gốc cây me N

Mã: 030806094

Giá lẻ: 130.000 đ

Gốc cây me C

Gốc cây me C

Mã: 030806092

Giá lẻ: 25.000 đ

Thớt gỗ bê tông B

Thớt gỗ bê tông B

Mã: 020628069

Giá lẻ: 160.000 đ

Thớt gỗ A

Thớt gỗ A

Mã: 020628068

Giá lẻ: 75.000 đ

Thùng rác bê tông 2 cửa

Thùng rác bê tông 2 cửa

Mã: 070830422

Giá lẻ: 1.650.000 đ

Thùng rác bê tông 1 cửa

Thùng rác bê tông 1 cửa

Mã: 070730422

Giá lẻ: 1.650.000 đ